TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. június 26–án (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeltének módosításáról. (A rendelet-tervezet melléklete kedden került kiküldésre.)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

               

 1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2014. (IX. 14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)- rendelet

                                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)- határozat

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                  

 

 1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által benyújtandó vis maior pályázatról.  

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra pályázat benyújtásáról és feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a szilárdhulladék lerakó utógondozási munkálatainak elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

 

 1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről és új közszolgáltató kijelöléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                                             

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ járóbeteg szakellátásával kapcsolatos döntésekről.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Drogstratégiájáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi Lakásfelújítási Tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

             Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

 

 

 1. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2014. június 20.                             

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester