TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. április 30–án (szerda) 16.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása, közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

Napirendi javaslat:

                                                            

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról.  

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

               Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                       Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

              Véleményezi:                                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentésről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.      Egyebek

-          Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

-          Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

Tiszavasvári, 2014. április 25.                             

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester