TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. április 24–én (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.      +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.      Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.     +Melléklet

                 Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                                Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője

                 Témafelelős:                       Kató Attiláné köztisztviselő

                 Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

               Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő megbízásáról.    +Melléklet

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság       

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013.évi munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

               

                                              

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj odaítéléséről.

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2014. április 18.                             

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester