TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. január 30-án (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Az ülés előtt Tiszavasvári várossá válásának 28. évfordulója alkalmából rövid ünnepség

kerül megtartásra. (Dr. Fülöp Erik polgármester ünnepi gondolatai, ünnepi szavalat, valamint a „Kabay János” Vállalkozói Díj átadása)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről. (Az előterjesztés kedden került kiküldésre.)     +Melléklet

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Kállai Lajos és társai által benyújtott kezdeményezésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Lázár István a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola, valamint Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetői megbízásának betöltésére vonatkozó javaslattételről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012.-0006 kódszámú pályázat keretében gyermekjátékok beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés a támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Opel Combo gépjármű értékesítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. alatti irodák hasznosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Palló Sándor által meg nem fizetett perköltség iránti részletfizetési kérelemről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztatás a háziorvosok által használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők rezsiköltségei számítási módjának, számlázásának, megfizetésének ellenőrzéséről.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

18.  Egyebek

 

-          Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló TISZAMAG Kft. által benyújtott kezdeményezésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

-          Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Losonczi Sándor és társai által benyújtott kezdeményezésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

-          Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

Tiszavasvári, 2014. január 24.                                 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester