TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2013. április 25-én (csütörtök) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

       Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP-5.1.2/02-11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról szóló 69/2013. (III.21.) Kt. számú határozat módosításáról.  

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

               Témafelelős:                                       Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

2. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2013. április 25.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester