TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2013. március 5-én (kedd) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

       Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról.

                Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

2. Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2013. március 1.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester