TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2013. február 27-én (szerda) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

       Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által benyújtott „Kikötő, strand és kempingfejlesztés támogatása a TISZATÉR HACS területén” megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

2.      Előterjesztés a 301/17 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 4,32 ha nagyságú részének bérbeadásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

  1. Előterjesztés a tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú ingatlanon történő saját használatú út kialakításáról.     +Melléklet

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                        Gáll Attila köztisztviselő

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

5. Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

  1. Előterjesztés az átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

              Témafelelős:                                        Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2013. február 26.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester