TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. december 12–én (szerda) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.      +Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési jogának átadásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

3. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő megállapodás jóváhagyásáról. (Az előterjesztés mellékletei később kerülnek kiküldésre.)

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodások megkötéséről. (A szerződés kiküldésre került, az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre      +Melléklet1      +Melléklet2

    Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

5. Előterjesztés Tiszavasvári város szociális szolgáltatásszervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Szavazati arány:                            egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének 2012. évi II. félévi beszámolójáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7. Előterjesztés a Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2012. évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Krasznainé dr. Csikós Magdolna intézményvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Szociális és Humán Bizottság

 

8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                               Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              

9. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                        Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

                                                              

10. Előterjesztés a Központi Orvosi Rendelő épületének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról.     +Melléklet

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                        Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

11. Előterjesztés folyószámla-és munkabér hitelkeret szerződés módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                        Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              

12. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi üléstervéről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

13. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanács elnökének és tagjainak megválasztásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának megalkotásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15. Előterjesztés a 2013. január 1. napjától történő autóbusszal végzett közúti személyszállításról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti irodák Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére történő bérbeadásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17. Előterjesztés a Centrum-Tender Kft. piac területén található épületrész hasznosítása iránti kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

18. Előterjesztés a tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan „PRO-TEAM” Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról.     +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19. Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi Gyógyfürdővel kapcsolatos határidős feladatokról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

20. Tájékoztató a víziközmű szolgáltatás átadásának 2013. évi feladatairól és a víziközmű működtetői vagyon használatba adásáról. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21. Tájékoztatás Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi munkájáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Reznek Katalin Marianna RNÖ elnök

                                                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

22. Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 23. Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

         Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                          Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                   minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. december 7.

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester