TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. november 29–én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     +Melléklet1    +Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

  

 

4. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

 

5. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI.27.) rendelet módosításáról.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

6. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról, és a 39/2004. (XII.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                 Gulyás Gabriella köztisztviselő

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő) 

 

7. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 21/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2013. évi költségvetési koncepciójáról és a 2013. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.     +Melléklet

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

9. Előterjesztés a Képviselő-testület által létrehozandó bizottságok megnevezéséről és tagjai megválasztásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2012. évi költségvetésének módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

11. Előterjesztés a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezésről.     +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

12. Előterjesztés a Közétkeztetési Nonprofit Kft. - Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor 2012. Évi működéséről szóló- beszámolójáról.  (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gáll Antalné ügyvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

13. Előterjesztés az iskola egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

  

 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Deli Zoltán köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

                                                              

15. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Deli Zoltán köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

            

16. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum fenntartói jogának átvételéről szóló megállapodás jóváhagyásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

17. Előterjesztés Vasvári Pál Múzeum alapító okiratának elfogadásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

 

18. Előterjesztés intézményvezetői megbízásról a Vasvári Pál Múzeum esetében.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

 

19. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

20. Előterjesztés a belterületi vízelvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat megvalósításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      

21. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Kft. között a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés felbontásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

22. Előterjesztés az „Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló 86/2012. (IV.26.) Kt. számú határozat kiegészítéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

23. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány” megszüntetéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

24. Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállításról

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

25. Előterjesztés magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok felajánlásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)    

                                                         

26. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)    

                                                        

27. Előterjesztés Kompár László Tiszavasvári, Berzsenyi út 6. sz. alatti lakos önkormányzati terület használatára vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       

28. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. IV/10. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

29. Előterjesztés a Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek használatára vonatkozó kérelméről.      +Melléklet1      +Melléklet2

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

30. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

   

31. Tájékoztatás kérése a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő kérdésekről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

32. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

33. Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata ellen indított, a Gépállomás u. 3/a. szám

      alatti ingatlannal kapcsolatos kártérítési követelésről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

34. Tájékozató a Városi Kincstár volt vezetője által kezdeményezett munkaügyi per

      eredményéről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. november 23.                                                                 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester