TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. november 12-én (hétfő) 15.00 órára

alakuló ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

1. Tájékoztató a 2012. október 28-ra kiírt helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi

     választási eredményéről és lebonyolításáról; megbízólevelek átadása.

     Előadó:                            Dr. Simon József, a HVB elnöke

 

2. A polgármester eskütétele.

    Előadó:                             Tündik András korelnök

 

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele.

    Előadó:                             Tündik András korelnök

 

Napirendi javaslat:

 

4. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. (A határozat- tervezet a testületi ülésen kerül kiosztásra.)

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5. Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról. (A határozat- tervezet a testületi ülésen kerül kiosztásra.)

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (titkos szavazás,7 fő képviselő)

 

6. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezésekről.     +Melléklet

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

7. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó vállalkozói kezdeményezés visszavonásáról és új kezdeményezés benyújtásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervéről.

     Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                                 Graczka István belső ellenőrzési vezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ–169/2012.(VII.26.)Kt. számú határozattal kiírt intézményvezetői pályázatának eredményéről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10. Előterjesztés a „Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység feladatellátási helyének komplex fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról. (A határozat-tervezet a testületi ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11.Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

 

12.Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13.Előterjesztés a Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti Vasvári Pál Múzeum épületén elvégzendő beruházás engedélyezéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14.Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága által fenntartott Vasvári Pál Múzeum átvételéről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (titkos szavazás,7 fő képviselő)

 

15. Egyebek

      - Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat módosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

 

Tiszavasvári, 2012. november 9.

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                  polgármester