TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. október 25–én (csütörtök) 18.00 órára

 

 

rendkívüli ülésre

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési

    intézmények működtetési jogáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

2. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2012. október 24.                                                                 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester