TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. szeptember 13–án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A 2012. szeptember 13-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

       Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat             2012. szeptember 10. (hétfő)                16. 00 óra (I. em.)

 

      Népjóléti és Sport Bizottság                        2012. szeptember 11. (kedd)                   17. 00 óra (I. em.)

 

        Oktatási és Kulturális Bizottság                2012. szeptember  12.  (szerda)              14. 00 óra (I. em.)    

 

        Pénzügyi Bizottság                                     2012.  szeptember 12. (szerda)          17.00 óra (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                        2012.  szeptember 13. (csütörtök)          13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról. + Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 5/2012. (II. 13.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról. + Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselő több, mint fele)

     Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

                                                      

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatályon kívül helyezéséről és az egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megalkotásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya Építési Irodavezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2012. évének I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

+ Melléklet 1     + Melléklet 2

 

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

5. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              

6. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

    Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

    Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Természetvédő Óvoda fejlesztésével kapcsolatos pályázat megvalósításáról.

   Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                                   Csikós László Márk köztisztviselő

   Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

   Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakításával kapcsolatos 134/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

10. Előterjesztés Napelem park megvalósítására irányuló pályázattal kapcsolatos állásfoglalásról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság                                            

11. Előterjesztés a Városi Kincstár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. + Melléklet

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                              

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola egységeinek felújítása érdekében benyújtandó pályázattal kapcsolatos szerződések megkötéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

14. Tájékoztató a Művelődési Központ és Könyvtár által elnyert TÁMOP- 3. 2. 4. A- 11/1- „Tudásdepó- Expressz” c. pályázatról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     

15. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázatokról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működő családok átmeneti otthona működési engedélyének módosításáról, felfüggesztése iránti kérelem visszavonásának kezdeményezéséről.

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

17. Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

18. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság alapszabályának elfogadásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

19. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ mikro körzetét érintő szolgáltatási díjainak felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

20. Előterjesztés a volt Alkaloida Hulladéklerakó telepen kialakított kármentesítési rendszer további üzemeltetéséről. + Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Csikós László Márk köztisztviselő

                                                               Gáspár Ferenc

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

  

21. Előterjesztés a 2013- 2014. évi közfoglalkoztatási munkaerő- és dologi igényről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

22. Előterjesztés a tiszavasvári 0289/25 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan egy részének bérbe vételéről. + Melléklet

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                                                                                                                        

23. Előterjesztés a Tiszavasvári Gazdakör által használt Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek bérletéről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

 

24. Előterjesztés a Városi Kincstár és a Nyírspec 2000 Kft. között létrejött bérleti szerződés módosításának jóváhagyásáról. + Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

 

25. Előterjesztés a Rehabilitációs Team Kft. kérelméről. + Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   

26. Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft–t sújtó vízszennyezési bírságról.

        Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

         Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

         Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                       

27. Tájékoztató a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére biztosított internet előfizetéssel és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos eljárásról, tekintettel az időközi önkormányzati választásra. 

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

28. Egyebek

- Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium részvételéről a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére, a szakképzés  tárgyi feltételeinek fejlesztésére kiírt pályázaton.

  Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

  Témafelelős:                                    Deli Zoltán köztisztviselő

  Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

  Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

- Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési jogáról.

  Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

  Témafelelős:                                    Deli Zoltán köztisztviselő

  Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

  Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

- Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítás megegyezéssel történő módosításáról.

  Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

  Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

  Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

  Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Tiszavasvári, 2012. szeptember 7.                                                          

        

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester