TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. augusztus 6–án (hétfő) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról. + Melléklet 1   + Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság- 2012. 07.26- i véleménye

 

2. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény II. ütemben történő benyújtásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság- 2012. 07. 26-i véleménye

 

3. Előterjesztés az Új Széchenyi Terv keretében kiírt felhívásokra pályázatok benyújtásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

  

4. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2012. augusztus 3.                                                                            

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

       polgármester