TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. augusztus 1–én (szerda) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   + Melléklet1    + Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

 

2. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény II. ütemben történő benyújtásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

 

 

3. Egyebek

 

- Előterjesztés az Új Széchenyi Terv keretében kiírt felhívásokra pályázatok benyújtásáról.

   Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

   Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

- Napelem park kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

 

-Elvi döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (X.29.) rendeletének módosításáról

 

-Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok külső szakértőinek tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásáról

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. július 27.                                                                            

 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

       polgármester