TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. július 12–én (csütörtök) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság alapszabályának elfogadásáról, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére a 2012/13-as bajnoki évre.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakításával kapcsolatos 134/2012 (VI.28.) Kt. számú határozat felfüggesztéséről.

    Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Csikós László Márk köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

4. Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0756/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő csatorna használatára vonatkozó kérelméről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2012. július 11.                                                                            

 

                 Dr. Fülöp Erik

       polgármester