TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ÉS SZORGALMATOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉRŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.

Tel.:42/520-034        Fax.: 42/520-035       E-mail: pm@szorgalmatos.hu

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

  

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. június 20–án (szerda) 17.45 órára

 

rendkívüli együttes ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés a víziközmű rendszer üzemeltetéséről.

     Előadó Tiszavasvári részéről:     Dr. Fülöp Erik polgármestere

    

    Témafelelős Tiszavasvári részéről:

                                                        Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (mindegyik Képviselő-testület több, mint  fele)

     Véleményezi Tiszavasvári részéről:                       

                                                               Pénzügyi Bizottság Tiszavasvári

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság Tiszavasvári

 

 

2. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2012. június 19.

        

            

 

                                                     

          Dr. Fülöp Erik s.k                                                                   Takács Pálné s.k

              polgármester                                                                           polgármester