TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. június 1–én (péntek) 8.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

     Előadó:                                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya Építési irodavezető

     Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tiszavasvári, Petőfi utca 1. szám alatti székhelyén 4 kollégiumi szoba kialakításáról és pénzügyi fedezetének biztosításáról.

     Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3. Egyebek

         

 

Tiszavasvári, 2012. május 31.

                                                                                   

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

       polgármester