TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. április 26–án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A 2012. április 26-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

                                                                                                                          

      Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat               2012. április 23. (hétfő)                     16. 00 óra (I. em.)

     

      Népjóléti és Sport Bizottság                          2012. április 24.  (kedd)                          16. 00 óra (I. em.)

 

     Oktatási és Kulturális Bizottság                   2012. április 25.  (szerda)                       14. 00 óra (I. em.)

   

      Pénzügyi Bizottság                                    2012.  április  25. (szerda)                     17.00 óra (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      Ügyrendi és Jogi Bizottság                           2012.  április 26. (csütörtök)                  13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 7/2011. (II. 14.) rendelet    végrehajtásáról.  + Melléklet 1      +Melléklet 2

 

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

                                                              

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   + Melléklet

     Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság                  

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról, valamint  a szociális    igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság          

4. Előterjesztés az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

    Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              

5. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2011. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.

     Előadó:                                           Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője

     Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről.

    Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

    Véleményezi:                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2011. évben végezett tevékenységéről.

     Előadó:                                           Simon István a Városi Polgárőrség elnöke

     Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi  Bizottság

 

 8. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2011. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról.                                                     

     Előadó:                                         Gáll Antal a közalapítvány kuratóriumának elnöke

     Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

9. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

     Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Graczka István belső ellenőr

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

 

10. Előterjesztés átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság          

 

11. Előterjesztés a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja munkaügyi gyakorlatának szabályszerűségéről és elfogadott költségvetése hatékonyságának értékeléséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

12. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-határozott idejű kinevezés lejárta miatt- megüresedő intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

14. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ (Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai Intézmény) – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

15. Előterjesztés a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére, illetve az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kiírt pályázat      eredménytelenné nyilvánításáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2012. évi működési támogatása, a Szentmihályi Gyógyfürdő nyitvatartása és a 2012. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Pogácsás Ágnes ügyvezető

Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

17. Előterjesztés hitelszerződés munkabérhitel igénybevételéhez.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

18. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi  támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                              

19. Előterjesztés a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

20. Előterjesztés a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés elfogadásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 21. Előterjesztés egyes háziorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

Népjóléti és Sport Bizottság

 

 22. Előterjesztés a Tiszavasvári, Béke u. vonatkozásában előírt útkorrekció módosítása érdekében meghozott 27/2012. (II. 9.) Kt. számú határozat módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

23. Előterjesztés a 375 helyrajziszámú közterület- Kabók Lajos u. – nevének megváltoztatására irányuló lakossági kezdeményezésről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

24. Előterjesztés a Városi Kincstár és a Nyírspec 2000 Kft. között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

 

 

25. Előterjesztés a Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek használatára vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

 

26. Tájékoztatás a víziközmű rendszer jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos lehetőségekről.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

27. Tájékoztatás a Képviselő-testület bizottsági struktúrájának átalakításáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     

28. Tájékoztatás a Városi Kincstár és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által művelt önkormányzati tulajdonban lévő szántóterületek használatáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

29. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

30. Előterjesztés az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj és az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető

      Díj odaítéléséről. 

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

31. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor jövőbeni üzemeltetéséről.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2012. április 20.

                                                                                            

 

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester