TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. március 29–én (csütörtök) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

A 2012. március 29-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

                                                                                                                          

     

       Oktatási és Kulturális Bizottság                   2012. március 27.  (kedd)                        15. 00 óra        (I. em.)

     

      Népjóléti és Sport Bizottság                        2012. március 28.  (szerda)                      16. 00 óra         (I. em.)

 

        Pénzügyi Bizottság                                    2012.  március  28. (szerda)                     17.00 óra         (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                          2012.  március 29. (csütörtök)                 13.30 óra         (Kt. terem.)

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011.(VI. 27.) rendelet módosításáról.

     Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3. Előterjesztés a 11/2004.(VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                            Dudás Ede mb. főépítész

       Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                           Dojcsákné Pásztor Erika Intézményvezető- helyettes

      Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Népjóléti és Sport Bizottság

 

5. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2011. évi  önkormányzati támogatás felhasználásáról.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási és Kulturális Bizottság

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium részvételéről a TÁMOP 3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázaton.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                           Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt TÁMOP- 3.2.4.A-11/1- „Tudásdepó - Expressz” című pályázatról.

    Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

    Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8. Előterjesztés Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága által benyújtandó pályázatok támogatásáról.

     Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

9. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Tiszavasvári Általános Iskola által elnyert pályázati összegek előfinanszírozásáról.

    Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról szóló 10/2012. (I. 19.) Kt. számú határozat módosításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

11. Előterjesztés hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 2012. április hónaptól érvényes hatállyal.

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                          Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

12. Előterjesztés az OTP Bank Nyrt. által folyósított víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról.

     Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről.                    

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    

 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                          Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

15. Előterjesztés a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról, és a Városi Kincstár Tiszavasvárival kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

16. Előterjesztés az iskolafogászati ellátás valamennyi intézménybe történő kiterjesztésének eredményéről.

       Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                     Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                   Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

17. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó terjedelmének növeléséről.

      Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

18. Előterjesztés a tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz - ú út megnevezésű ingatlanok átminősítéséről.

      Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                        

 

19. Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0756/1 hrsz –ú önkormányzati csatorna és a tiszavasvári 0756/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, árok részének vásárlására vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

 

 

20. Előterjesztés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletről.

       Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

21. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről és nyári szabadságolási tervéről.

      Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                   Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

22. Tájékoztatás a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott pályázatokról.

       Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

23. Egyebek

 

   

    Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

    Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                          Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

    Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt TÁMOP 3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázatról

      Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24. Tájékoztatás a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére és a Strandfürdő Kft. értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                    Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. március 23.

                                                                                           

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester