TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4)  bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. február 28-án (kedd) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:        minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:             Pénzügyi Bizottság

                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet  megalkotásáról és a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006 (I.24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:            Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:      minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:           Pénzügyi Bizottság

                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                           Népjóléti és Sport Bizottság

 

3.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:            Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:      minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:           Pénzügyi Bizottság

                                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                          Népjóléti és Sport Bizottság

 

 4.) Előterjesztés hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására.

      Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:            Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:           Pénzügyi Bizottság

                                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                

5.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:          Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:         Pénzügyi Bizottság

                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtandó pályázattal kapcsolatos állásfoglalásról.

      Előadó:                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:          Csikós László Márk Építési irodavezető 

      Szavazati arány:    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:         Pénzügyi Bizottság

                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium iskolaszövetkezethez történő csatlakozásáról.

       Előadó:                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:          Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:        Pénzügyi Bizottság

                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási és Kulturális Bizottság

           

8.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. február 24.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester