TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. február 9–én (csütörtök) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                      

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

 

 

A 2012. február 9-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

       Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat               2012. február 6. (hétfő)                          16. 00 óra (I. em.)

                                                                                                                          

       Tiszavasvári Érdekegyeztető Fórum              2012.február 7. (kedd)                           16. 00 óra (I. em.)

     

       Oktatási és Kulturális Bizottság                    2012. február 8.  (szerda)                      14. 00 óra (I. em.)

     

      Népjóléti és Sport Bizottság                          2012. január 8.  (szerda)                        16. 00 óra (I. em.)

 

        Pénzügyi Bizottság                                      2012.  február 8. (szerda)                      17.00 óra (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                          2012.  február 9. (csütörtök)                  13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2012. évi költségvetéséről.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető-helyettes

                                                               Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                               Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság 

                                                  Tiszavasvári Érdekegyeztető Fórum

 

5.) Előterjesztés az ivóvíz - és szennyvízelvezetés,- tisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

     Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrségről szóló 32/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.) Előterjesztés lakossági kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezető helyettes illetménykiegészítéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő 

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

                                               

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.                                                       

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

11.) Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

12.) Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2011. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                  Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                 

15.) Előterjesztés a Városi Kincstárral kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

16.) Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Népjóléti és Sport Bizottság

  

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák bérbeadásáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

 

18.) Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról.

         Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

         Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Népjóléti és Sport Bizottság

 

19.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. február 3.

                                                                                              

 

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester