TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. január 19–én (csütörtök) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

A 2012. január 19-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

        Oktatási és Kulturális Bizottság                    2012. január 17.  (kedd)                              14. 00 óra (I. em.)

     

      Népjóléti és Sport Bizottság                            2012. január 18.  (szerda)                          16. 00 óra (I. em.)

 

        Pénzügyi Bizottság                                         2012.  január 18. (szerda)                         17.00 óra  (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                             2012. január 19. (csütörtök)                       13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Az ülés előtt Tiszavasvári várossá válásának 26. évfordulója alkalmából rövid ünnepség

kerül megtartásra. (Dr. Fülöp Erik polgármester ünnepi gondolatai, Volosinovszki Marianna

          szavalata, „Kabay János” Vállalkozói Díj átadása)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

                                    

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             

 

2.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő  képviselő)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 Népjóléti és Sport Bizottság

 

3.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő  képviselő)

      Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 Népjóléti és Sport Bizottság

 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő  képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő  képviselő)

     Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

6.) Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokról.

     Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

     Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére, illetve az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

  

 

9.) Előterjesztés folyószámla- hitelkeret szerződés módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

10.) Előterjesztés hitelszerződésről önkormányzati munkabérhitel nyújtására.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

11.) Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. távhőtermelői engedélyének visszavonásához szükséges nyilatkozat megtételéről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                

12.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

14.) Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

15.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

16.) Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

17.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

18.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői megbízására történő javaslattételről.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Népjóléti és Sport Bizottság (A napirend a 2012. január 5-én megtartott

                                                        Bizottsági ülésen került megtárgyalásra.)

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. január 13.

                                                                                              

 

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester