TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. december 15–én (csütörtök) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

T Á J É K O Z T A T Ó

  

 

 

A 2011. december 15-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

       Pénzügyi Bizottság                                      2011.  december 13. (kedd)                16.00 óra  (Kt. terem.)

 

          Oktatási és Kulturális Bizottság                 2011. december 14.    (szerda)                14. 00 óra (I. em.)

 

         Népjóléti és Sport Bizottság                         2011.  december 14.  (szerda)                16. 00 óra (I. em.)

          

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                          2011. december 15. (csütörtök)            13.30 óra  (Kt. terem.)  

                                                                                                        

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                    

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.) Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI. 28.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

4.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

5.) Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003 (XI. 5.) rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezetről.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési irodavezető

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

6.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII. 15.)

     önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző  

      Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

                                                   

 

7.) Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Deli Zoltán köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető- helyettes

                                                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

10.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő 2011. évi működési támogatásának felhasználásáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

11.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi üléstervéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla- hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás

       eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő  

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető  

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      

 

15.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

  

16.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés - szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági

       megállapodások megkötéséről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő

       bérbeadásáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

 

18.) Előterjesztés a TTKT SZESZK kérelméről a Toyota Hiace típusú gépjármű Tiszavasvári Város Önkormányzatától történő megvásárlásáról. (Az előterjesztés később kerül

       kiküldésre).

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

        Szavazati arány:                       egyszerűt többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                     

 

19.) Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

         Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

20.) Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

         Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                              

21.) Előterjesztés a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

               

22.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatának felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyáné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság                                                                                         

 

23.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/A. sz. alatti magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról. (Az előterjesztés később kerül

       kiküldésre.)

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Gulyáné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

 

 

24.) Előterjesztés a 2012. évi iskolatej programról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Deli Zoltán köztisztviselő

         Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság                                         

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság                                      

                                              

 

25.) Tájékoztatás a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Reznek Katalin Marianna RKÖ elnök

                                                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

26.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

27.) Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

        Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. december 9.

                                                                                                 

 

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester