TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. november 24-én (csütörtök) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának fűtéssel és melegvízzel történő ellátásról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     

 

     

2.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 24.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester