TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. november 3-án (csütörtök) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     

 

2.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány” kuratóriuma tagjának és elnökének megválasztásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     

 

3.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 2.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester