TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. október 13-án (csütörtök) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményében megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      

 

 

2.) Előterjesztés a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan telekalakításáról.  + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

 

3.) Előterjesztés testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról az iráni Ardabil városával.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Szentmihályi András köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

 

Tiszavasvári, 2011. október 12.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester