TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. október 4-én (kedd) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

      

1.) Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetői megbízásának visszavonására, és az intézményvezetői pályázati kiírás feltételeire.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

2.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

3.) Előterjesztés a magántulajdonban lévő, tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú ingatlant terhelő    visszavásárlási jog törléséről.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

                                                    

4.) Előterjesztés a „Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről” szóló 158/2011. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

 

5.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. október 3.                                                                                                   

   

      

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester