TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. augusztus 2-án (kedd) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft-t érintő személyi változásokról.

    Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

    Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

2. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. alapító okiratának módosításáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

    Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

3. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. augusztus 2.

 

 

 

                                                                                                      Dr. Fülöp Erik

       polgármester