TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. június 23-án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. június 23-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

 

        Pénzügyi Bizottság                                               2011.  június 21 . (kedd)                    16.00 óra  (Kt. terem.)

 

           Népjóléti és Sport Bizottság                                  2011.  június 22.  (szerda)                  11. 00 óra (I. em.)

 

           Oktatási és Kulturális Bizottság                            2011. június  22.  (szerda)                  14. 00 óra (I. em.)

 

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                                    2011. június 23. (csütörtök)               14..00 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (az előterjesztés hétfőn kerül  kiküldésre)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                                 Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.                                                                                                         

      Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

4.) Előterjesztés a 11/2004. (VI.23) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Csikós László Márk Építési irodavezető

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                 Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság  

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001 számú pályázattal kapcsolatos kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.) Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Népjóléti és Sport Bizottság

 

8.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                        

9.) Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna  osztályvezető

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    

10.) Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi  beszámolójáról.   + melléklet1    +melléklet2

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                       

 

11.) Előterjesztés a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolóról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                               Kabai Jakabné köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                              Népjóléti és Sport Bizottság                                                         

 

                                             

12.) Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolója munkájukról.                                                

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                           Népjóléti és Sport Bizottság                                                         

 

13.) Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.

         Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                            Kabai Jakabné köztisztviselő

        Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                           Népjóléti és Sport Bizottság                                                         

 

14.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

 

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati lakás Ujfalusi   Lajos által történő használatáról. 

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                         Népjóléti és Sport Bizottság

 

16.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti önkormányzati lakás  hasznosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti 2854/2/A/26 hrsz-ú üzlethelység értékesítéséről. (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

 

18.) Előterjesztés a tiszavasvári, 0358/21 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. + melléklet

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               

19.) Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

20.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi Lakásfelújítási Tervéről.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

21.) Előterjesztés a Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

 

 

22.) Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

 

                                                                                                                   

23.) Előterjesztés a 2011. évi iskolatej program folytatásáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                                                                                                                                                                                                                  

24.) Tájékoztató az Általános Iskolák és a Középiskolák összevonásának eredményéről.             (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

25.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. június 17.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester