TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. június 2-án (csütörtök) 15.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Népjóléti és Sport Bizottság ülése                                    2011. június 3. (péntek)                             14.30 óra ( I. em.)

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről. (szóbeli előterjesztés, csak a határozattervezet kerül kiküldésre)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

      

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről. (szóbeli előterjesztés, csak a határozattervezet kerül kiküldésre)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról. (az ajánlattételi felhívás csütörtökön kerül kiküldésre)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövid lejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (az ajánlattételi felhívás csütörtökön kerül kiküldésre)  + melléklet

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

5.) Előterjesztés a Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 

6.) Előterjesztés a TIOP- 1.1.1- 07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről. (az előterjesztés csütörtök délelőtt kerül kiküldésre)

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési iroda vezető

       Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

7.) Előterjesztés a tiszavasvári 2844 hrsz-ú, könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

8.) Egyebek  + melléklet

 

Tiszavasvári, 2011. június 1.

                                                                                                      Dr. Fülöp Erik

       polgármester