TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. május 26-án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. május 26-án  (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

       Ügyrendi és Jogi Bizottság                                   2011. május 24. (kedd)                      14.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Pénzügyi Bizottság                                             2011.  május 24 . (kedd)                    16.00 óra  (Kt. terem.)

 

           Oktatási és Kulturális Bizottság                            2011. május 25.  (szerda)                  15. 00 óra (I. em.)

 

           Népjóléti és Sport Bizottság                                 2011.  május 25.  (szerda)                  11. 00 óra (I. em.)

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

                                                        

 

 

1.) Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

        Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       

                                                        

 

 

2.) Előterjesztés a TIVA-Szolg. Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                   

3.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     

 

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfüdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

5.) Előterjesztés a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. „v.a.” végelszámolásáról, a záró mérleg és a vagyonfelosztási javaslat tudomásul vételéről. +melléklet

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                                                                                                                         

6.) Előterjesztés a Nyírvidék TISZK. Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

      + melléklet1  +melléklet2

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

7.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.  +melléklet1  +melléklet2

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és közszolgáltatás igénybevételéről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

10.) Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

 

 

11.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés a Városi Kincstár határozott idejű megbízás lejárta miatt megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

 

 

13.) Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos pályázat eredményéről.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Csikós László Márk Építési irodavezető

       Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

 

14.) Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft, valamint a Nyírségi Szakképzés- szervezési Nonprofit Kft. közötti Közhasznúsági Megállapodásokról

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

15.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

 

16.) Előterjesztés a Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásának átfogó értékeléséről.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

                                     

 

 

17.) Előterjesztés a Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatba vevője személyében történő változásról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        

 

 

18.) Előterjesztés  jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Népjóléti és Sport Bizottság

                                                        

 

 

19.) Előterjesztés Losonczi és Losonczi Kft. ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

 

                  

 

20.) Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról és a temetőben végzett tevékenységekről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

               

21.) Tájékoztató Tiszavasvári Csendőrség Etikai Kódexéről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Lohárt Gáborné a Városi Kincstár mb. vezetője

        Szavazati arány:                         döntést nem igényel

                              

                                              

 

 

 

 

22.) Egyebek

 

 

Zárt ülés

 

 

 

23.) Előterjesztés a Vasvári Pál gyermekdíj odaítéléséről.

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

         Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                            Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. május 19.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester