TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. május 10-én (kedden) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. május 10-én (kedd) tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról:

 

Népjóléti és Sport Bizottság                                2011. május 10. (kedd)         16.00 óra

 

Pénzügyi Bizottság                                              2011. május 10. (kedd)         16.00 óra

 

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                  2011. május 10. (kedd)         16.00 óra

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Csendőrségről szóló rendeletről

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető, és Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzanna aljegyző

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről (A szerződés-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

3.) Előterjesztés egyes szociális feladatok egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről (A határozat-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

4.) Előterjesztés a szociális nyári étkeztetés igényléséről

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

5.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. május 9.

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester