TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. április 21-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2011. április 21-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

   Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                         2011.  április 18. (hétfő)               16.00 óra (I. em.)

 

   Cigány Kisebbségi Önkormányzat                          2011.  április 20. (szerda)             13.00 óra  (I. em.)

 

  Ügyrendi és Jogi Bizottság                                   2011. április 19. (kedd)                 14.00 óra  (Kt. terem.)

 

   Pénzügyi Bizottság                                             2011.  április 19 . (kedd)               16.00 óra  (Kt. terem.)

 

    Oktatási és Kulturális Bizottság                           2011. április  20.  (szerda)            14. 00 óra (I. em.)

 

     Népjóléti és Sport Bizottság                                2011.  április 20.  (szerda)             11. 00 óra (I. em.)

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 2/2010. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról.  mell:  mell2

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Girus András osztályvezető 

       Szavazati arány:                     minősített többség (7 fő képviselő)      

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                         Népjóléti és Sport Bizottság

                                                         Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                         Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

        Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:                   minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

3.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 15/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                         Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:                  minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                    

4.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

     Előadó:                                   Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                          Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                   minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Népjóléti és Sport Bizottság

 

5.) Előterjesztés az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                       Graczka István belső ellenőr

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a TIOP- 1.1.1- 07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Csikós László Márk Építési iroda vezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                          Oktatási és Kulturális Bizottság                                                                                                                                                                                        

7.) Előterjesztés a 26/2011. (II. 10.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről illetve a felhalmozási hitel hitelcéljának módosításról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

8.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

        Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2011. évi működési támogatásáról, a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és a 2011. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Girus András osztályvezető és Pogácsás Ágnes ügyvezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

10.) Előterjesztés a korengedményes nyugdíjazás engedélyezéséről 2010. 12. 15-én hozott    határozatok kiegészítéséről, illetve pályázat benyújtásáról.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

 

 

11.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés 2011. április 1. napján indult belvíz – védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről.

Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

 

 

13.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciójáról.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                            Oktatási és Kulturális Bizottság

 

                              

14.) Egyebek

 

Zárt ülés

 

15.) Előterjesztés az „Év Pedagógusa” kitüntető díj odaítéléséről.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

         Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                            Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 15.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester