TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. április 14-én (csütörtök) 16.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom,

 

melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. április 14-én (csütörtök) tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról:

 

        

    Ügyrendi és Jogi Bizottság                                  2011. április 14. (csütörtök)                15.00 óra  (Kt. terem.)

 

     Pénzügyi Bizottság                                             2011. április 14. (csütörtök)                15.00 óra  (Kt. terem.)

      

       Népjóléti és Sport Bizottság                                 2011. április 14. (csütörtök)                15.00 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

   1.) Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges   épület - felújításról. mell_1: mell_2

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság  

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság            

 

2.) Előterjesztés a LEADER program keretében elnyert „Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” című pályázat megvalósításához kiviteli terv megrendeléséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megvalósuló fejlesztés érdekében telekalakítási eljárás megindításának és 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának kezdeményezéséről. mell:

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési Irodavezető

        Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság              

 

 

4.) Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására. mell:

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság              

 

 

5.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 13.

 

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester