TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. március 24-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Oktatási és Kulturális Bizottság                 2011. március. 23. (szerda)           09.00 óra       (I. em)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                        2011. március 22. (kedd)               14.00 óra       (Kt.-t.)

Népjóléti és Sport Bizottság                       2011. március 23. (szerda.)           11.00 óra       (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                   2011. március 22. (kedd)               16.00 óra       (Kt.-t.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat             2011. március 21. (hétfő)              16.00 óra       (VP. t.)

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat              2011. március 21. (hétfő)              16.00 óra       (I. em.)

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető 

       Szavazati arány:                          minősített többség (7 fő képviselő)      

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság  

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság                                

 

 

 

3.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

4.) Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló 31/2004. (XII.01.) rendelet módosításának előkészítéséről.    +Melléklet

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

                         

5.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                  Népjóléti és Sport Bizottság

                                                  Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                   Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

 

6.) Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2010. évi közrend-közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.

     Előadó:                                           Dr. Balogh Barnabás, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2010. évben végzett tevékenységéről.   +Melléklet

      Előadó:                                            Simon István, a Városi Polgárőrség elnöke

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

8.) Előterjesztés a ”Tiszavasvári Város Közrend -, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2010. évi    működésének és gazdálkodásának alakulásáról.   +Melléklet

       Előadó:                                           Nagy Zoltán, a Közalapítvány elnöke 

       Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                              

 

9.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének szakmai beszámolója a 2006-2010. között végzett közművelődési, közgyűjteményi munkáról.   +Melléklet

     Előadó:                                           Lázár István intézményvezető

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

         Előadó:                                         Tarnai Zoltán intézményvezető

         Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

         Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

11.) Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott pályázatok    eredményéről.     

         Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Csikós László Márk építési irodavezető

 Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

12.) Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                          Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2011. évben munkabérhitel biztosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciójának módosításáról.

        Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                    

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Szorgalmatos Község Önkormányzata között a települések közigazgatási határvonala kiigazítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

   

  

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő

         Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

      

                                     

18.)  Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről a társulási tanács ülésein.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                           

 

19.) Előterjesztés a Tiszavasvári 2844 hrsz-ú, könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

20.) Előterjesztés Nyers Ferenc Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. 2 lph. 1/1. száma alatti jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról szóló 275/2009. (XI. 26.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.

 Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                          Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

21.) Előterjesztés a Városi Piac bérleti jogviszonyának felmondásáról.

Előadó:                                       Császár József alpolgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   

 

22.) Előterjesztés a 2011. március 04. napján indult belvíz-védekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről.

 Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

          Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                              

 

23.) Tájékoztató a bel-és csapadékvíz elvezető-rendszer kiépítésének megvalósításáról Tiszavasváriban.

 Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                            Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 

24.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. március 18.

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester