TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. március 7-én (hétfőn) 15.30 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai pályázatának eredményéről. 

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületében” című pályázat benyújtásáról.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

        Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság              

 

3.) Előterjesztés a Napelem mező kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság              

 

4.) Előterjesztés a Gyári lakótelep egyes lakótömbjeinek fűtési rendszer-kiváltásához önkormányzati terület biztosításáról.   +Melléklet

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság              

5.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületek hasznosításáról. (Az előterjesztés a későbbiekben kerül kiküldésre.)

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a 1569 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú út szélesítéséről.    +Melléklet

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

      Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság              

 

7.) Előterjesztés a Taxo Consult Kft. Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatára vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)  

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

 

 

8.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. március 2.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester