TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. január 20-án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A 2011. január 20-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                           2010.  január 18. (kedd)                    14.00 óra  (Kt. terem.)

 

Pénzügyi Bizottság                                                                                            2010.  január 18 . (kedd)                    16.00 óra  (Kt. terem.)

 

Népjóléti és Sport Bizottság                                                         2010.  január 19. (szerda)                   10.00 óra  (I. em.)

 

Oktatási és Kulturális Bizottság                                                  2010. január  19. (szerda)                    14.00 óra   (I. em.)

 

 

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                              

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés díjainak megállapításáról szóló többszörösen módosított 26/2003. (XII. 02.) rendelet, illetve az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    rendelet- minősített többség (7 fő képviselő)

                                               határozat- egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról.

        Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző  

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

4.)  Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint a fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a 2011. évi köztisztviselői teljesítmény- követelmények alapját képező kiemelt célokról.

     Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

     Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

6.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által a 2011. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság                                                         

 

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium engedélyezett álláshelyeinek csökkentése létszámcsökkentésből következően.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   

                                                      

8.) Előterjesztés a belvízvédekezési tevékenység miatti  vis major támogatás iránti kérelemről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                       

9.)    Előterjesztés a megyei fenntartású Vasvári Pál Múzeum 2011. évi működésével kapcsolatos Megyei Önkormányzat kérelemről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

10.) Előterjesztés a 0135/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szélesítésével kapcsolatos  állásfoglalásról. Melléklet:

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk Építési Iroda vezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

11.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. január 14.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester