TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. január 14-én  (pénteken) 13.00 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.) Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári intézményvezetője foglalkoztatási jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről szóló 217/2010. (XII.15.) Kt. számú határozat módosításáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

     Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

3.) Egyebek

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. január 12.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester