TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. december 15-én  (szerdán) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 Népjóléti és Sport Bizottság                                             2010. december 15. (szerda)     11.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                               2010. december 14 (kedd)         14.00 óra               (I. em.)

Oktatási és Kulturális Bizottság                                        2010. december 15. (szerda)      10.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                          2010. december 14. (kedd)         16.00 óra               (K-t. t.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                    2010. december 13. (hétfő)         15.00 óra               (VP.-t.)

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                                    2010. december 13. (hétfő)         09.00 óra               (I. em..)

 

                                   

Napirend előtt:

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                    

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010.évi költségvetéséről és a költségvetés     vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

                                              

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.      +Melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)- határozat

                                                    minősített többség (7 fő képviselő) – átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                  Népjóléti és Sport Bizottság

                                                            Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                             Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

 

 

3.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

4.) Előterjesztés az ivóvíz-és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

Népjóléti és Sport Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

6.)    Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8.) Felhatalmazás vagyonosodási vizsgálat kezdeményezéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Népjóléti és Sport Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2010.évi – kiemelten a II. félévi – szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

10.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

11.) Előterjesztés országos közutak állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               

 

 

12.) Előterjesztés a belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről. (csak határozat-tervezet készült)

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

 

13.) Előterjesztés Tiszavasvári Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                       

 

   15.) Előterjesztés korengedményes nyugdíjazás engedélyezéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   

 

16.) Előterjesztés a polgármester és alpolgármester költségáltalányának terhére elszámolható költségek körének meghatározásáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

 

 

17.) Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanács elnökének és tagjainak megválasztásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

18.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi üléstervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   

                                            

 

19.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

20.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodásról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

21.)  Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

22.)  Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság   

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

23.)  Tájékoztató a civil referensek 2010. évben végzett munkájáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      nem igényel döntést

 

 

24.)  Egyebek

Zárt ülés

 

25.) Előterjesztés Tiszavasvári Város aljegyzői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

26.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                        Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                  minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

27.) Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári intézményvezetője foglalkoztatói jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                       Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                 minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. december 9.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester