TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. november 18-án  (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Népjóléti és Sport Bizottság                                             2010. november 17. (szerda)     10.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. november 16. (kedd)        14.00 óra               (I. em.)

Oktatási és Kulturális Bizottság                                       2010. november 17. (szerda.)    14.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. november 16. (kedd)        16.00 óra               (I. em.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.) Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19) rendelet módosításáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés türelmi zóna kijelöléséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Császár József Sándor alpolgármester

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

4.)   Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Csikós László Márk építési iroda vezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

5.) Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

6.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

7.) Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzati tulajdonában lévő vízi közmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

9.)    Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladat ellátási szerződés módosításáról, illetve új szerződés megkötéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                            Girus András és Dr. Tóth Marianna osztályvezetők

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

 

 

 

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemletetéséről 2011-től kezdődően

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                            Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

 

11.) Önkormányzati kezdeményezés kedvezményes árú villamos energia beszerzéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                            Csikós László Márk építési iroda vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, de honvédségi bérlőkijelölésű lakások és gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

13.)  Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár kávézó helyisége bérleti díj hátralékának rendezéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna és Girus András osztályvezetők

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

 

14.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

15.) Egyebek

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. november 12.

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester