TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. október 28-án  (csütörtökön) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról      Melléklet

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (IX. 15.) rendelet módosításáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

 

3.) Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) rendelet módosításáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

 

4.) Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló 38/2009. (X. 30.) rendelet felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

 

5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

6.) Előterjesztés a Képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak megválasztásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

 

7.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

8.)   Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervéről

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Graczka István belső ellenőrzési vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9.)    Beszámoló az iskola egészségügyi ellátásról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10.)  Beszámoló az alapellátás keretében vállalkozó orvosok munkájáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11.)  Beszámoló a Védőnői szolgálat munkájáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

12.)  Előterjesztés járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13.)  Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselők delegálásáról az Önkormányzat részéről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14.)  Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

15.)  Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelemről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

16.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. október 22.

 

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester