TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2010. szeptember 20-án  (hétfőn) 15.30 órára

rendkívüli ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. szeptember 20. (hétfő)     14.00 óra               (Hk.-t.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. szeptember 20. (hétfő)     14.30 óra               (Hk.-t.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. szeptember 20. (hétfő.)    14.30 óra               (Hk.-t.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. szeptember 20. (hétfő)     14.30 óra               (Hk.-t.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. szeptember 17. (péntek)   16.00 óra               (VP. t.)

 

 

Napirendi javaslat:

zárt ülés:

1.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárással kapcsolatos vizsgálat lefolytatásáról (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

2.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáit megvalósító kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéséről és Intézkedési Tervének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

4.) Előterjesztés a III. és VI. számú védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                             Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Tiszavasvári, 2010. szeptember 17.

     Rozgonyi Attila

       polgármester