TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. szeptember 15-én  (szerdán) 14.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Testületi ülés megkezdése előtt a Képviselő – testület tagjait közös fotózásra invitálom, melyre a Házasságkötő teremben kerül sor.

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. szeptember 13. (hétfő)     09.00 óra               (Kt.-t.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. szeptember 13. (hétfő)     13.00 óra               (I. em.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. szeptember 14. (kedd)      14.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. szeptember 14. (kedd)      14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. szeptember 14. (kedd)      16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. szeptember 15. (szerda.)  10.00 óra               (I. em.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. szeptember 15. (szerda)   13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. szeptember 13. (szerda)   09.00 óra               (I. em.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. szeptember 13. (hétfő)     16.00 óra               (VP. t.)

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010.(II.17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

4.)   Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.)   Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata egyes 2010. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához felhalmozási hitel felvételéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről (Az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

7.)    Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

8.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáit megvalósító kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9.) Előterjesztés a Városi Piac 2005. július 27. napjától 2010. augusztus 1. közötti üzemeltetéséhez kapcsolódóan megfizetett kaució elszámolásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

10.) Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ mikro körzetét érintő szolgáltatási díjainak felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

11.)  Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában kazáncseréről, valamint a Fülemüle Óvoda tetőszigetelésének javításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.)  Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

13.) Előterjesztés „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” elnevezésű pályázati konstrukció támogatásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester                                                                           

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

14.) Tájékoztató a Magiszter Alapítványi Óvoda és Általános Iskola munkájáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester                                                                           

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

15.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. szeptember 9.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester