TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. július 29-én  (csütörtökön) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. június 26. (hétfő)              14.00 óra               (I. em.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. június 26. (hétfő)              13.00 óra               (I. em.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. június 27. (kedd)              14.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. június 27. (kedd)              14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. június 27. (kedd)              16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. június 29. (csütörtök)        08.30 óra               (I. em.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. június 28. (szerda)            13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. június 28. (szerda)            16.00 óra               (I. em.)

 

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés

vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Településszerkezeti tervéről szóló 132/2004. (VI.22.) Kt. számú

     határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2004. (VI.23.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Városfejlesztési Bizottság

                                                   Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I.24.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

4.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2010. I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető és Dr. Csikós Magdolna, a társulás vezetője

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről létszámcsökkentésből következően.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.)   Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

7.)    Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a bizottságok külső szakértői által felajánlott tiszteletdíjak átvezetéséről, támogatások odaítéléséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.)   Előterjesztés a Tiszavasvári, Petőfi u. Lónyai u. 36-os főút, valamint a vasút által körbezárt területen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Városfejlesztési Bizottság

                                                   Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                  Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.) Tájékoztató a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját támogató programok című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

10.) Egyebek

 

 

 

Zárt ülés

 

11.)   Előterjesztés a választási szervek megválasztásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

12.)  Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” és a „Kíváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak odaítéléséről.

   Előadó:                                    Rozgonyi Attila polgárme ster

           Témafelelős:                           Rácz Mónika osztályvezető

           Szavazati arány:                    minősített többség (10 fő képviselő)

            Véleményezi:                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                             

 

 

Tiszavasvári, 2010. július 23.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester