TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. június 24.-én  (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. június 21. (hétfő)              09.00 óra               (I. em.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. június 24. (csütörtök)        13.30 óra               (KJ. t.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. június 22. (kedd)              13.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. június 22. (kedd)              14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. június 22. (kedd)              16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. június 23. (szerda)            10.00 óra              

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. június 23. (szerda)            13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. június 23. (szerda)            16.00 óra               (I. em.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. június 21. (hétfő)              16.00 óra               (VP. t.)

 

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2009. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratának módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladatellátási szerződés megkötéséről     Melléklet:   1.   2.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika és Girus András osztályvezetők

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

5.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

6.) Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről kötött szerződés módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

7.) Előterjesztés a TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2010. évi üzleti tervéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a volt Alkaloida Hulladéklerakó környezetvédelmi szakértői feladatainak ellátásáról 2010. évben

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                             Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 

9.) Előterjesztés a volt Alkaloida Hulladéklerakó műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról 2010. évben

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

10.) Előterjesztés a Városi Piac hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” című EAOP-2008-2.1.3. kódszámú pályázat megvalósításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság

 

 

13.) Tájékoztató az Esélyegyenlőségi Tanács munkájáról

Előadó:                                       Várkonyi István alpolgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

nem igényel szavazást

 

 

14.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. június 18.

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester