TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. március 25-én  (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. március 22. (hétfő)          14.00 óra               (I. em.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. március 22. (hétfő)          13.00 óra               (I. em.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. március 23. (kedd)           10.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. március 23. (kedd)           14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. március 23. (kedd)           16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. március 24. (szerda)        10.00 óra               (I. em.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. március 24. (szerda)        13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. március 24. (szerda)        16.00 óra               (I. em.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. március 22. (hétfő)          16.00 óra               (VP. t.)

 

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés módosításának kezdeményezéseiről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

4.) Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

5.) Előterjesztés az óvodai nevelést érintő jogszabályváltozás kezdeményezéséről. (hétfőn kerül kiküldésre)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                           

 

 

6.)    Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                              Városfejlesztési Bizottság

                                              Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                                                                  

 

                    

7.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                

 

8.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Városfejlesztési Bizottság

                                                        Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

9.) Előterjesztés a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztője megbízási szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

 

 

 

10.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja szervezeti és működési szabályzata megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

11.) Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                   

     

 

12.) Előterjesztés az egyes önkormányzati programok megvalósításának helyzetéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                              Városfejlesztési Bizottság

                                              Lakásügyi Bizottság

                                              Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                              

              

13.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közutak 2010. évi javításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                              

 

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Városháza téren felállítandó „Trianon” köztéri alkotásról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csuha Erika köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

 

 

15.) Előterjesztés a 244/2008 (XI. 27.) Kt. sz. határozattal elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazott rövidtávú célok megvalósulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                          

 

 

16.) Előterjesztés nemzetünk jelentősebb eseményeiről való megemlékezések módjáról a nevelési – oktatási intézményekben.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

18.)  Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Lakásügyi Bizottság

                                              

19.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester