TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. február 11-én  (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. február 08. (hétfő)           09.00 óra               (I. em.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. február 08. (hétfő)           13.00 óra               (I. em.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. február 09. (kedd)            14.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. február 09. (kedd)            14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. február 09. (kedd)            16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. február 10. (szerda)         10.00 óra               (I. em.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. február 10. (szerda)         13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. február 10. (szerda)         16.00 óra               (I. em.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. február 08. (hétfő)           16.00 óra               (VP. t.)

 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.     +Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.) Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályai című önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

 

4.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.) Előterjesztés a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                                        

 

6.)    Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                                                                                                 

7.) Előterjesztés a Városi Hírmondó 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

8.) Előterjesztés a Best of Radio 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                        

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

10.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

 

 

 

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.) Előterjesztés „Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményegységeinek kazán- és a Varázsceruza intézményegység külső nyílászáróinak cseréje” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné és Bosák Nóra köztisztviselők

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Múzeumok Igazgatósága iroda használatával kapcsolatos kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                              

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2010. évi költségvetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Tarnai Zoltán intézményvezető és Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testülete működés folyamatosságának biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

16.) Előterjesztés a választási szervek megválasztásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

17.) Előterjesztés megvalósítási terv készítésével kapcsolatosan halasztás engedélyezéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

18.) Előterjesztés közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

19.) Előterjesztés a Városi Piac üzemeltetésének tovább folytatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                                        

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

20.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 283/2009.(XII.14.) Kt. számú határozata módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

21.) Előterjesztés Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai közötti közigazgatási határvonal módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                                        

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

22.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

23.) Tájékoztató a tiszavasvári 6622 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési ág változásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.) Tájékoztató a szociális kártyáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                              

                                              

25.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

26.) Előterjesztés a „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                

 

27.) Előterjesztés a tiszavasvári 049/2 és 049/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2010. február 05.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester