TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. január 21-én  (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

ünnepi ülésre

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.), majd ezt követően

  Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2.) Kötelezettségek vállalása a 2010. évi roma közmunkaprogram és a 2010. évi téli-tavaszi közmunkaprogram végrehajtásával kapcsolatosan.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.) Előterjesztés a 2010. évi köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság


 

 

4.) Javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsődéje intézményvezetői megbízásának betöltéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth  Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

               

6.) Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.) Előterjesztés „Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése” című pályázat eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                   Városfejlesztési Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                   

8.) Előterjesztés „Gyalog és kerékpárút kialakítása a Kabay úton” című pályázat eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                   Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Hősök úti burkolat – felújítás kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

10.) Előterjesztés a „Szabadidő park és jogging pálya közvilágításához szükséges áramellátás biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosítása, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Városfejlesztési Bizottság

                                                             Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                             Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                        

                                                   

12.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépítésre kerülő üzlethelyiség bérleti jogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                              

13.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

14.) Előterjesztés a tiszavasvári 0358/170/A önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti kérelemről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                              Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2010. január 15.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester