TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. december 14-én (hétfőn) 16.00 órára

 

rendkívüli

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés „Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

    

2.)    Előterjesztés „Játszótér építése a Vízmű utcában” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                             

 

3.)    Előterjesztés Tiszavasvári, Bethlen u. 2. szám alatti épület kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

4.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2009. december 10.

 

 

 

     Rozgonyi Attila

                                                                                                       polgármester