TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. november 12-én (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirendi javaslat:

 

1.)    Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtandó pályázatokhoz önerő biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

2.)    Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén építendő vendéglátó ipari egységek kivitelezéséhez szükséges anyagok beszerzésének engedélyezéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

3.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárásról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

4.)    Előterjesztés a megüresedő 1. számú háziorvosi körzet  átmeneti ellátásáról szóló 259/2009. (IX.29.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                              

5.) Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 

 

6.)    Előterjesztés a tiszavasvári 0376/7 hrsz-ú ingatlan egy részének út céljára történő igénybevételéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

Tiszavasvári, 2009. november 12.

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester